CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUỐC LÁ BẾN TRE
VINATABA BEN TRE
90A3 - Đại lộ Đồng Khởi - Phường Phú Tân - Thành phố Bến Tre - Tỉnh Bến Tre
 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUỐC LÁ BẾN TRE dai-hoi-dai-bieu-cong-doan-cong-ty-thuoc-la-ben-tre-lan-thu-xii-nhiem-ky-2023-2028
HOTLINE
(0275) 3829363

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÔNG ĐOÀN CÔNG TY THUỐC LÁ BẾN TRE LẦN THỨ XII NHIỆM KỲ 2023-2028

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÔNG ĐOÀN CÔNG TY THUỐC LÁ BẾN TRE

LẦN THỨ XII NHIỆM KỲ 2023-2028

           Nhiệm kỳ qua, Ban chấp hành Công đoàn Cơ sở Công ty Thuốc lá Bến Tre đã xây dựng quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí ủy viên ban chấp hành phụ trách và bám sát vào Nghị quyết đại hội, các tiêu chuẩn xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện.

          Ban Chấp hành Công đoàn luôn bám sát các chủ trương của Đảng, chính sách chính pháp luật của Nhà nước; quán triệt và triển khai cho đoàn viên công đoàn thực hiện một cách nghiêm túc có hiệu quả; thường xuyên quan tâm, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên. Tham mưu tốt với các cấp ủy Đảng, Lãnh đạo Công ty. Tổ chức các hoạt động thăm hỏi đoàn viên ốm đau, khuyến học được thực hiện kịp thời. 100% đoàn viên công đoàn tích cực tham gia các phong trào do tổ chức công đoàn phát động.

             Kết quả đánh giá, phân loại chất lượng công tác, hằng năm Công đoàn Cơ sở Công ty  luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Công đoàn Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam  và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen và Giấy khen.

              Đại hội sáng suốt lựa chọn, bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm 05 đồng chí và Đại biểu dự Đại hội công đoàn cấp trên, đồng chí Lê Chí Nguyện Chủ tịch Công đoàn nhiệm kỳ XI, 2017-2023 tiếp tục tái cử bầu làm Chủ tịch Công đoàn nhiệm kỳ XII, nhiệm kỳ 2023-2028. 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUỐC LÁ BẾN TRE

Số 90A3-Đại lộ Đồng Khởi- Phường Phú Tân- Thành phố Bến Tre- Tỉnh Bến Tre
Điện thoại:(0275) 3829363
Email:thuoclabentre@bentretabac.vn

Copyright © 2019 Thuốc lá Bến Tre
Thiết kế website bởi ITGREEN